Situacion de MMAA MILELIRE MARTÍNEZ ARQ.

Arquitecto

Mònica Martínez i Joan Milelire. Despatx de joves arquitectes a Barcelona amb experiència a diferents camps de l'arquitectura. Cases unifamiliars, habitatge plurifamiliar, reformes, rehabilitació, taxacions i cèdules d'habitabilitat.