Situacion de ISCCE

Academias idiomas

Institut Superior per a la Comunicació i Cultura Europees. Anglés. Espanyol per extrangers. Grups reduïts a partir de 5 anys. Clases extensives d'octubre a juny. Classes intensives a l'estiu. Summer Camp a partir de 5 anys. Estades a l'estranger per nens